Khung giờ hàng tuần Kiểu khuyến mãi Ngày công bố giải thưởng Số lượng giải thưởng Tổng số tiền thưởng
02-tháng 11 00:00 AM ~ 08-tháng 11 23:59 PM Rớt Tiền 11-tháng 1116:00 pm X4,400 ₫ 575,000,000
09-tháng 11 00:00 AM~ 15-tháng 11 23:59 PM Rớt Tiền 18-tháng 11 16:00 pm X4,400 ₫ 575,000,000
16-tháng 11 00:00 AM ~ 22-Tháng 11 23:59 PM Rớt Tiền 25-tháng 11 16:00 pm X4,400 ₫ 575,000,000
23-Tháng 11 00:00 AM ~ 30-tháng 11 23:59 PM Rớt Tiền 02- tháng 12 16:00 pm X4,400 ₫ 575,000,000

[ 💰Rớt Tiền💰 ]

1. Người thắng cuộc Rớt Tiền được quyết định dựa vào người chơi đánh cược trong Evolution trong thời gian khuyến mãi Rớt Tiền.
2. Rớt Tiền sẽ được tổ chức hàng tuần từ 02-Tháng 11 00:00 am- 30-tháng 11 23:59 pm (UTC+0)
3. Trò chơi đánh bạc đủ điều kiện: Tất cả các trò chơi Evolution
4. Tổng cộng có 4.400 giải thưởng trị giá ₫ 575,000,000 sẽ được trao cho người chơi mỗi tuần trong thời gian khuyến mãi.


[ các điều khoản và điều kiện ]
1. Các thành viên đủ điều kiện sẽ tiếp tục được nhận giải thưởng trong kỳ tiếp theo.

2. Người thắng cuộc sẽ được công bố vào tuần sau chương trình khuyến mãi trong vòng 3 ngày làm việc lúc 16:00 chiều (GMT + 8)

3. Tổng giải thưởng trên banner, sẽ gửi theo đợt vào H2 2022 trong vòng 4 đợt khuyến mãi.

4. Evolution có quyền chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.