ช่วงสัปดาห์ ประเภทโปรโมชั่น วันที่ประกาศรางวัล จำนวนรางวัล มูลค่ารวมของรางวัล
02 พ.ย. 00:00 น.~ 08 พ.ย. 23:59 น. เงินสดดรอป 11 พ.ย.16:00 pm X4,400 ฿ 825,000
09-พ.ย. 00:00 น. ~ 15-พ.ย. 23:59 น เงินสดดรอป 18 พ.ย. 16:00 pm X4,400 ฿ 825,000
16-พ.ย. 00:00 น. ~ 22-พ.ย. 23:59 น. เงินสดดรอป 25 พ.ย.16:00 pm X4,400 ฿ 825,000
23-พ.ย. 00:00 น. ~ 30-พ.ย. 23:59 น. เงินสดดรอป 02 ธ.ค. 16:00 pm X4,400 ฿ 825,000

[ 💰เงินสดดรอป💰 ]
1. ผู้ชนะแคชดรอปขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่วางเงินเดิมพันที่ Evolution ระหว่างช่วงโปรโมชั่นแคชดรอป

2. แคชดรอปจะดำเนินการทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 02 พย. 00:00 น. - 30-พ.ย.. 23.59 น. (UTC+0) 

3. เกมที่ผ่านการรับรอง:ทั้งหมด Evolution เกม

4. มีรางวัล 4400 รางวัล มูลค่าค่ารวม ฿ 825,000 ที่จะแจกให้กับผู้เล่นต่อสัปดาห์ระหว่างช่วงเวลาโปรโมชั่น.


[ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ]

1. สมาชิกที่ผ่านการรับรองจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในช่วงต่อไป

2. ประกาศชื่อผู้ชนะภายใน 3 วันทำการ ณ เวลา 16 น. (GMT+8)

3. จำนวนรางวัลทั้งหมดบนแบนเนอร์ จะส่งเป็นชุดในครึ่งหลังของปี 2022 ภายใน 4 โปรโมชั่น

4. Evolution ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ หรือยกเลิกโปรโมชั่นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า